Goedele Sprengers Gezins- en systeempsychotherapeut

Goedele

Sprengers

Kinderen, jongeren, gezinnen

Visie

In therapie gaan we samen op zoek. Deze zoektocht kan betekenen beweging en verandering in een vastgelopen situatie, begrijpen van hetgeen je meemaakt, begrijpen van jezelf en mekaar, een manier vinden om met moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt om te gaan, …

Als gezins-, relatie-, en systeempsychotherapeute bekijk ik de bezorgdheden en moeilijkheden die iemand ervaart binnen zijn context waarin deze persoon zich begeeft. Binnen de systeemleer wordt een probleem niet als iets losstaands gezien, maar het wordt tegen de achtergrond van de wisselwerking met andere personen in de omgeving bekeken. Gedachten, gevoelens en gedragingen ontstaan immers binnen deze wisselwerking.

In het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen vind ik het belangrijk om bij het therapeutisch gebeuren personen uit hun nauwe omgeving te betrekken zoals ouder(s)/broer/zus/… Dit is belangrijk omdat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het reduceren of oplossen van moeilijkheden die het kind/de jongere in kwestie ervaart. Het is steeds mijn betrachting om op maat van het kind/de jongere en zijn gezin te werken via gesprekstherapie, creatieve technieken, … Samen met hen wil ik zoeken naar nieuwe oplossingen voor de aangehaalde moeilijkheden in een sfeer van wederzijds begrip voor ieders eigenheid.

Voor wie

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met verscheidene hulpvragen bij mij terecht:

 • emotionele problemen bij kinderen, jongeren (angsten, depressie, negatief zelfbeeld,…)
 • ouders met opvoedingsvragen of –problemen
 • problemen in de gezinsrelaties
 • sociale problemen
 • faalangst, schoolproblemen, assertiviteit
 • psychosomatische klachten
 • verwerkingsproblematieken, rouwverwerking, scheidingsverwerking
 • identiteits- en levensvragen

Relevante werkervaring

 • 2008- heden: Pedagogisch coördinator CKG Good Engels en mobiel team CKG De Monding (Zorgbedrijf Antwerpen)
 • 2010: Getuige van intrafamiliaal geweld: groepstherapie voor kinderen en hun ouders (VAGGA)
 • 2011 – heden: Psychotherapeut in het kinder- en jongerenteam in Lerne

Opleidingen

 • 2002 – 2007 : Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
 • 2007 – 2008 : Postgraduaat Familiale Bemiddeling (KU Leuven)
 • 2013:              Groeps- en individuele Triple P (geaccrediteerd op niveau 4 en 5)
 • 2010 – 2014 : Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (KU Leuven)
 • 2019 – heden: Praktijkspecialist Perinatale Geestelijke Gezondheidzorg
 • 2008 – heden: Korte opleidingen/workshops (o.a. Spreken met kinderen (De Interactie-Academie vzw), Opleiding STOP 4-7 (Kind&Gezin Academie), Een (h)echte band (Kind&Gezin Academie), Herkennen van kindermishandeling (VK Antwerpen), Signs of Safety (Smitt Training & Advies), Het werken met de duplomethodiek in gezinnen (Centrum het jonge kind), Taal der kindertekeningen (Kern), Vragenlijsten en observatieschalen (Lessius Hogeschool), De Nieuwe Autoriteit (Vraagkracht), …)

Lid van

 • BVGRS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling)

Praktisch

Elke sessie duurt 60 minuten.

Voor het intakegesprek of gezinsgesprek wordt €60 gevraagd.

De bijdrage voor de individuele therapeutische gesprekken bedraagt €50.

Terugbetaling ziekenfonds: De meeste mutualiteiten betalen een deel van de psychotherapeutische gesprekken terug. Informeer u bij uw mutualiteit en neem de nodige formulieren mee naar het gesprek. Een goed overzicht kan u terugvinden op de website van OPGanG .

Werkzaam in praktijkhuis de Boom: Donderdag(avond)