Leen Van Nyen Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut

Leen

Van Nyen

Voor kinderen, jongeren en hun ouders

Visie

Na de aanmelding plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek bespreken we, samen met jouw kind, de krachten en de moeilijkheden, alsook de concrete verwachtingen ten aanzien van therapie.

Hierna plan ik een belevingsonderzoek in, waarbij ik tijdens meerdere sessies samen met jullie (individueel/samen), de tijd neem om grondig stil te staan bij hoe jouw kind de huidige situatie ervaart, hoe jouw kind in zijn/haar vel zit, hoe u zich als ouder voelt, … Na dit belevingsonderzoek volgt een adviesgesprek, waarbij ik mijn bevindingen bespreek en samen met jullie op zoek ga naar een ‘therapie op maat’.

Vanuit het ontwikkelingsgericht en experiëntieel psychotherapeutisch kader werk ik vanuit een visie waarin het kind en zijn omgeving centraal staan. Vanuit dit kader benader ik moeilijkheden en klachten als uitingen van een ontwikkelingsproces dat (op sommige punten) verstoord is: jouw kind ervaart een kloof tussen wat hij of zij denkt, voelt en doet, tussen wat hij of zij wil en wat hij of zij durft of kan. De therapie is erop gericht deze ontwikkeling terug op gang te brengen door processen van denken, voelen en handelen weer in beweging te brengen. Hierbij maak ik gebruik van psychodramatechnieken, speltherapie, gesprekstherapie, creatieve technieken, …

Doorheen het volledige therapietraject vind ik het belangrijk om de ‘omgeving’ van het kind te betrekken bij de therapie. Ik organiseer op regelmatige basis oudergesprekken en nodig ook belangrijke anderen (vb. broers en/of zussen) uit. De therapie is steeds afgestemd op de belevingswereld van jouw kind. We kijken samen naar de betekenis van de klacht of het probleem dat jouw kind ervaart. We gaan samen op zoek naar een therapie op maat.

Voor wie

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met verscheidene hulpvragen bij mij terecht:

 • emotionele problemen bij kinderen en jongeren (angsten, depressie, negatief zelfbeeld,…)
 • psychosomatische klachten
 • trauma
 • ouders met opvoedingsvragen of –problemen
 • problemen in de gezinsrelaties
 • sociale problemen
 • faalangst, schoolproblemen, assertiviteit
 • verwerkingsproblematieken, rouwverwerking
 • identiteits- en levensvragen

Relevante werkervaring

 • 2011 – heden: Pedagogisch coördinator CKG en CBJ Jeugdzorg Zorgbedrijf Antwerpen
 • 2013 – heden: Psychotherapeut in het kinder- en jongerenteam in Lerne
 • 2018 – heden: Staflid UA postgraduaatopleiding ‘integratieve opleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie’

Opleidingen

 • 2005 – 2010 : Master in de Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
 • 2013 – 2017 : Postgraduaat ‘Integratieve opleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie’ (Universiteit Antwerpen)
 • 2018 – 2019: Opleiding tot supervisor in de psychotherapie (Universiteit Antwerpen)

Lid van

 • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
 • VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw)
 • WAPCCEPC (World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling)

Praktisch

Elke sessie duurt 60 minuten.

Voor een intakegesprek of gezinsgesprek wordt €60 gevraagd.

De bijdrage voor de individuele therapeutische gesprekken bedraagt €50.

Terugbetaling ziekenfonds: De meeste mutualiteiten betalen een deel van de psychotherapeutische gesprekken terug. Informeer u bij uw mutualiteit en neem de nodige formulieren mee naar het gesprek. Een goed overzicht kan u terugvinden op de website van OPGanG .

Werkzaam in de Boom: Maandag(avond)